miércoles, 23 de noviembre de 2011

I Mostra de Arte Erótico CIM Soutomaior - First Erotic Art Exhibition CIM Soutomaior

La semana que viene tiene lugar la I Mostra de Arte Erótico en Soutomaior, organizada por la Consellerería de Igualdade e da Muller. Colaboro con dos obras de la serie de Pinturas de Amor e Enfermidade, homenaxe a Lois Pereiro.
Next week takes place the First Exhibition of Erotic Art in Soutomaior, organized by the Consellerería de Igualdade e da Muller. I collaborate with two works of the series of Paintings de Amor e Enfermidade, homenaxe a Lois Pereiro.

1 comentario: